MAXim - nový modul pro EXPEDICI 
Modul určený specificky pro expedici. Skladník postupně vyřizuje objednávky, odesílá je na čtečku ZEBRA a zabalí. Na konci procesu zásilku odešle určenému dopravci.

MAXim - využívání terminálů ZEBRA TC2x 
Tyto termínaly významně zjednodušují a zpřesňují práci skladníka. Na čtečce vidí doklad, který má vyřídit a načítáním ho potvrzuje. Dokončený doklad odešle zpět do systůmu.

MAXim - napojení na BALÍKOBOT 
Odesílání zásilek jedním klikem na libovolné dopravce, přímo ze systému
 
MAXim - napojení na DROPSHIPMENT systém EXPANDO 
Propojení s eshopy ALZA, AMZON,...
 
Montáž (Výroba) - zamknutí a odemknutí vážení
Výrobu je možné zamknout a operátor ji již nemůže vážit. Může ale pokračovat jinou výrobou. Zamknutou výrobu je možné opět odemknout a případně přidělit jinému operátoru.

Fakturace - export vybraných faktur pro účetnictví MONEY
Vybrané karty se exportují do Excelu a je možné je načíst do účetnictví MONEY.

Sklady - nová číselný řada pro výdejky cizí s DPH
Výdejky cizí s DPH mohou mít vlastní číselnou řadu.

Fakturace - nová číselný řada pro faktury cizí s DPH
Faktury cizí s DPH mohou mít vlastní číselnou řadu. Nově je taky na hlavičce přepínač, že je to faktura cizí s DPH.

Sklady - nová číselný řada pro faktury cizí s DPH
Faktury cizí s DPH mohou mít vlastní číselnou řadu. Nově je taky na hlavičce přepínač, že je to faktura cizí s DPH.

Sklady - nový tisk ve výdejkách "Produkty a vzorky k vyřízení"
Sestava skupinuje karty podle značky a dalších kritérií a sečte celkové množství. Tisk funguje jen ve spojitosti se stažením objednávek z B2B.

Sklady - nový tisk ve výdejkách "Objednávky a vzorky k vyřízení"
Sestava skupinuje karty podle objednávky a dalších kritérií a sečte celkové množství. Tisk funguje jen ve spojitosti se stažením objednávek z B2B.

Tip!Sklady - nový tisk ve výdejkách "Denní tržby"
Report sečte výdejky po dnech a udělá tak denní výpis dokladů. Před tiskem je možné dodatačně vybrat výdejky z prodejny, výdejky z B2B (eshop) a ostatní výdejky. Jednoduše tak lze udělat denní tržby za vybraný měsíc a jen z prodejny (z eshopu,...).

Tip!Sklady - přecenění celého ceníku
V kartách v okně ceníků, je možné přepočítat celý ceník (dříve jen vybrané položky ceníku). Funkce otevře okno s nastavením přirážky a způsobem zaokrouhlení a s náhledem přepočtených karet. Po potvrzení se ceny přenesou do ceníku. 
 
Tip!Účetnictví - nové položky v účetním deníku
V účetním deníku se nyní zobrazují také sloupce "Poznámka z dokladu"  a "Firma z dokladu". Jsou to položky původního dokladu z účetní položky (např. dodavatel na DF, odběratel na VF,....). Podle položek je dále možné třídit a dělat výběr (F4), nebo použít v tisku účetního deníku (nutno upravit tiskovou sestavu). 
 
Sklady - v pohybech objednávek přidány poznámky
Přidány až 3 nové položky (poznámky). V modulu uživatelé se dají pojmenovat (napr. Velikost, Barva, Odběratel, .....) a zpřístupnit. Standardně je povolena jen první poznámka. V objednávkách v položkách je potom položky možné zobrazit volbou "Zobrazit / Zobrazené položky ...". Při zadávání, nebo úpravě položky objednávky se povolená poznámka zobrazí a je možné ji vyplnit. Položky byly přidány do všech relevantních tisků z objednávek.
 
 
 
 

 

Tip!Tip!Tip!MAXim - napojení na EET - elektronická evidence tržeb

Cely systém je připraven na systém EET. Platby v hotovosti z prodejny, nebo pokladny se přenášejí komunikačním rozhraním na centrální server finančního ředitelství. Komunikace splňuje veškeré předepsané úkony. Data jsou zašífrována, podepsána a odeslána přes internet na server. Návratový kód FIC je uložen v databázi a vytištěn na dokladu (paragon, pokladní doklad). Vše se archivuje pro pozdější dohledání.

Montáž (Výroba) - přidán typ výroby
Přidán typ montáže, včetně číselníku a rychlého výběru pomocí výklopného menu. Tato položka se dá v modulu "Uživatelé" přejmenovat a zvolit vlastní popisek.

Montáž (Výroba) - upravena položka "Terminál"
Položka obsahuje nově i číselník + rychlý výběr přes výklopné menu.

Fakturace - export faktur pro Komerční banku
Vybrané faktury je možné exportovat do formátu banky (CKM).

Tip!Sklady - automatické vložení dodatečné karty do výdejky podle skupiny
U skladové skupiny je možné nastavit dodatečnou kartu, která se vloží automaticky do výdejky, pokud se vkládá karta právě z této nastavené skupiny. Dodatečná karta se vloží pouze jednou, a to i když se vybere více karet ze skupiny. 

Tip!Sklady - automatické vložení dodatečné karty do rezervace podle skupiny
U skladové skupiny je možné nastavit dodatečnou kartu, která se vloží automaticky do rezervace, pokud se vkládá karta právě z této nastavené skupiny. Dodatečná karta se vloží pouze jednou, a to i když se vybere více karet ze skupiny. 

Montáž (Výroba) - přidání zbylých šarží výrobky do nového výrobku
V možnostech lze vybrat vkládání zbylých šarží. Pokud jsou na skldu zbytky neupotřebených/neprodaných výrobků, tak se tyto nabídnou k přimíchání do nového výrobku. Po uložení výroby se zobrazí dialog se seznam s možností výběru. Je možné vybrat i více zbytků. Zbytky jsou v pohybech označeny žlutou barvou. 

Montáž (Výroba) - sestava potřebných surovin (dílů) pro výrobu
Dle výběru se všechny nezahájené výroby sečtou dle kódů a šarží a vytvoří se seznam pro nachystání skladníkem. 

Montáž (Výroba) - hromadné zahájení výroby
Dle výběru se všechny nezahájené výroby zahájí a nemusí se potvrzovat jednotlivě. 

Montáž (Výroba) - sestva změn při navažování
Tisková sestava všech změn v navažovacím modulu. Pro dohledání výběru jiné šarže a množství, než v pvodním požadavku. 

Montáž (Výroba) - nastavení priority výroby
Každá výroba může mít nastavenu prioritu 1 až 5, nebo může být priorita nenastavena. Výroby s prioritou jsou barevně odlišeny a mají přednost v modulu vážení. 

Vážení (Výroba) - rozšířena funkčnost
Vážení lez přerušovat. Váženou položku je možné rozdělit a vážit po částech. Přednost mají výroby s prioritou.

 

 


 

Sklady - rozšíření exportu výdejek "Skupina a kód"

Přidány další položky.

Tip!Účetnictví - upraveno vypárování dokladů v hlavní knize
Úpravy ve sloučení účtu. Tisk dat z každé záložky.

Tip!Účetnictví - rozdělení účtu pro vypárování podle částky
Nově je možné označit doklady k vypárování, i když se obě strany nerovnají. Pomocé funkce rozdělení program vypáruje položky a rozdílovou rozdělí na dvě části. Rozdíl se tedy nevypáruje.

Prodejna - přidány výjimky pro účtování spec. případů
V možnostech prodejny v účtování je možné nastavit "Účtování tržeb vybraných karet". Pokud je prodáno zboží se zadanou kartou v seznamu, je pro ní použit SUAU z tabulky. Ostatní případy se řídí standardním nastavením účtování prodejek.

 

 


 

Prodejna - nová položka v reklamaích "Mechanická závada"

Textové pole pro popis mechanické závady. Možno použít v tisku reklamace.

Tip!Fakturace - QRplatba
V tiscích faktur je možné použít QR kód pro platbu faktury. Příjemce potom můžete fakturu jednoduše přes MobilBanking zaplatit.

Sklady - rozšířen výběr ve výdejkách
Je možné vybírat podle položek "Položka 1 až 10" z karet.

 
 

 

Sklady - export prodejů dle skupin a kódů do excelu 

Nový export ve výdejkách.

Prodejna - export prodejek pr DPH do excelu 
Nový export v prodejně.

 
 

 

Fakturace - Zobrazení jen faktur v řadě přihlášeného uživatele

V uživatelích lze nastavit řadu, kterou má uživatel zobrazenu. Jiné faktury se mu potom nezobrazují.

Sklady - Nový tisk ve výdejkách "Seznam dle skupiny a kódu"
 

Sklady - Nový tisk ve výdejkách "Seznam dle skupiny"
 

Sklady - Výběr výdejek podle uživatele
Ve výběru lze vybrat výdejky zadaného uživatele a tato data vytisknout, sečíst, exportovat,... 

 
 

 

Tip!Prodejna - Výběr bonusu na prodejce

V prodejce je nová funkce "Výběr bonusu (F2)". Funkce umožňuje vybrat bonus zákazníka. Tímto výběrem jde bonus vybrat, nebo částečně čerpat jako slevu prodejky.
Je nutné, v možnostech prodejny, nastavit kartu typu služba ze skladů, na které se sleva odepíše. Doporučujeme založit novou službu, např. "Výběr bonusu".

Sklady - Úprava skladové inventury
V možnostech inventury lze nastavit, že přebytky inventury budou zadány na příjemce a manka na výdejce. U přebytků na příjemku se potom bere cena doporučená z karty.

Prodejna - Optimalizace predejního okna pro dotyková zařízení
V možnostech programu lze nastavit poměr zvětšení od 100% do 200%. Okno, texty a ovládací prvky jsou tímto poměrem zvětšeny. Úprava se týká prodejního okna a v něm výběru adres a karet.

Prodejna - Nová lišta s funkcemi v prodejním okně
Nad položkami prodeje je možné zapnout lištu (Ctrl+L), na které jsou tlačítka s funkcemi přidání, smazání a další. Slouží k rychlému bezdotykovému ovládání.

Tip!Prodejna - Výběr prodejce nové prodejky
U uživatelů/prodejců lze v přístupových právech nastvit výběr před prodejem. Potom při nové prodejce je zobrazen seznam prodavačů a po odkliknutí je na toho vybraného prodejka udělána.
Vhodné tam, kde je jedna kasa a u ní několik prodejců. V tomto výběru se neřeší hesla.

Tip!Sklady - Karty - Poznámky v cizím jazyku
U karty je možné založit poznámky pro cizí jazyky. Je možno založit tolik jazykových variant, co je založených záznamů v číselníku jazyků.
Vedle standardní poznámky je okno s další poznámkou. Je možné vybrat pro jaký jazyk se má zobrazit. Dále je možné zkopírovat text z hlavní poznámky. Také je možné poznámku přeložit pomocí "Google translator". K tomu je potřeba nastavit v číselníku jazyků kód jazyku a hlavně nastavit klíč "APIkey" v nastvení firmy v modulu "Uživatelé".

Sklady - Karty - Překlad poznámky
Standardní poznámku je možné přeložit do cizího jazyka tlačítkem na horní liště. Dojde k zavolání služby "Google translator" a přeložený text se k danému jazyku vloží do vedlejší poznámky.
Je je potřeba nastavit v číselníku jazyků kód jazyku a hlavně nastavit klíč "APIkey" v nastvení firmy v modulu "Uživatelé".

Sklady - Karty - výběr poznámke se zkontrolovaným překladem
Cizí poznámku je možné označit jako zkontrolovanou. Z překladače vznikne hrubý strojový text, který je potřeba prohlédnout a doupravit. Pokud je již text zkontrolován, je možné ho tlačítkem označit a podle toho lze i jednoduše vybírat.

 


 

Sklady - Prodejka z výdejky jen do nastavené částky

V programu lze nastavit částku, do které je možné z výdejky prodejku vytvořit. Nad touto částkou program zahlásí hlášku a funkci ukončí.
 
Sklady - Karty - Externí zásoba
U keret je možné definovat externí množství a jeho cenu. Jedná se například o zásobu, která není fyzicky na skladě, ale je u dodavatele.
 
Sklady - Výběr karet - založené karty Od - Do
Ve výběru karet lze filtrovat i podle data založení karty.
 
Sklady - Výběr karet s poznámkou
Ve výběru karet lze filtrovat karty, které obsahují / neobsahují velkou poznámku.
 
Sklady - Karty - Typ připojeného dokumentu
V připojených dokumentech je možné určit typ. Kromě standardního lokálního souboru nyní můžou být také odkazy na internet na video, fotky a dokumenty. U nich se nezjišťuje dostupnost a nejdou (zatím) otevřít.
Funkce slouží především k exportu do eshopu.
 
Tip!Sklady - Karty - Související produkty
Karta může mít nově související produkty, které jsou rozdělené na tipy. Lze tak nastavit příslušenství, podobné zboží, doporučené zboží a podobně.
Funkce slouží především k exportu do eshopu.
 
Tip!Sklady - Karty - Velká poznámka ve více jazycích
Velká poznámka karty nyní může být zadána ve více jazycích. Je nutné definovat jazyky a v záložce poznámky karty vybrat požadovaný jazyk.
 
Účetnictví - nový PAP 2016 pro neziskové organizace
 
 

 

Tip!Tip!Tip!B2B systém - Nový modul propojující desktopové aplikace MAXim a internetovou část

Nový programový systém, který zprístupňuje data ze skladu na intenet. Je to trochu odlišné od klasického internetového obchodu. Toto je zaměřeno spíše pro obchodní partnery, kteří vidí produkty se svými cenami a slevami a mohou si sami tvořit objednávky. Zákazník vidí aktuální stav skladu (téměř ONLINE) a své objednávky.

 


 

Tip!Banka - přidána podpora IBAN a BIC (SWIFT) kódů

Do adresáře přidána nová položka pro IBAN/BIC pro zahraniční platby. Stejné položky jsou i na dokladech pro VF a DF. Ve fakturaci lze dělat příkazy k úhradě, kde se tyto položky také plní pro SEPA platby.

Fakturace - příkazy k úhradě v SEPA (XML) formátu
Pro zahraniční platby v EUR je možné použít hohemanking ve formátu SEPA (XML). Platby musejí mít vyplněn IBAN a BIC kód.

Účetnictví - program na sloučení KH
Pro firmy s více pobočkami je možné využít program na sloučení kontrolního hlášení. Jednotlivé XML se spojí do jednoho. Hlavička se převezme z prvního. Spojení je včetně kontrolních součtů.

 

 

Sklady - upravena inventura ruční

Výběr podle čárových kódů. Zrychlené zadávání. Export do Excelu. 

Sklady - lišta s tlačítky pro účtování
Přidána v příjemkách a výdejkách pro zrychlení práce účetní. 

 

 

Pokladny - setříděný seznam pokladen

Pokladny jsou nově setříděny podle datumu pořízení sestupně. Nahoře jsou nejnovější 

Banka - FIObanka
Homebanking pro příkazy a výpisy pro FIO banku. 

 

Sklady - rozšířený výběr v kartách
Výběr podle typu obratové slevy.

Sklady - slevy karet v ceníku
V ceníku lze nově používat slevy u konkrétních karet.

Sklady - slevy skupin v ceníku
V ceníku bylo upraveno fungování slev skupin. Je možno zvolit pořadí priority.

Sklady - export převodek do DBF a XLS
Export ve specifickém formátu.

Účetnictví - práva pro UR a HS
Nově je číselník a úpravy v něm pod uživatelskými právy. Je tím možné řídit přístup a změny. Vhodné nechat práva jen pro hlavní účetní!!!
 
Tip!Účetnictví - kontrolní hlášení (KH)
V celém systému byla přidána podpora pro evidenci a vykazování KH. Týká se to VF, DF, PROD, POKL,TP a TZ. Program automaticky doplňuje kódy KH podle nastavení. V Účetnictví je ve výkazu DPH nový formulář, kam se to načítá. Jsou tam kontroly správnosti vyplnění, tisky a možnost odeslání na daňový portál.
 
Adresář - rozšíření hromadné změny
Nově je možné hromadně nastavit typ ceníku.
 
 
 

 

Sklady - Nové odsouhlasení dražších objednávek

V možnostech objednávek lze zvolit ještě jednu cenovou hladinu pro potvrzení dokladu druhou osobou. Když se objednávka dostane nad tuto hodnotu, tak ji musejí povolit dvě osoby. V menu přibyla funkce "Potvrzení objednávky druhou osobou" a její protifunkce pro zrušení. Obě funkce se musejí nastavit v modulu uživatelé.
Aby to fungovalo dle očekávání, tak nastavte pro první a druhé odsouhlasení práva pro rozdílné osoby a ostatním tutuo volbu nepovolujte.

Sklady - Rozšíření cyklické inventury
Přidána nová možnost v cyklické inventuře zahrnout nastavený počet položek s hodnotou nad 10.000,- Kč. V možnostech funkce se nastaví, kolik takových karet se vybere do inventury.

 


 

Tip!

Banka - Zobrazení velké poznámky v úhradách VF
V zobrazených sloupcích je nyní možné vybrat i velkou poznámku. Zároveň také přibyla možnost tuto poznámku zobrazit jako náhled (pod řádkem).
Obě varinaty se exportují do Excelu v univerzálním exportu dat.

Montáž - informace o vážení
Z modulu vážení se zobrazují informace o probíhajícím stavu. 

Montáž - Automatická obnova dat
V možnostech lze zapnout automatické obnovování a nastavit dobu mezi obnovením. Seznam výroby se tak sám obnovuje a tím i informace z modulu vážení.

Uživatelé - Popisy nových položek Přepínač 6 až 10
Pro nové položky karet je možné určit jejich název v systému.

Uživatelé - Rozšíření číselníku obratové slevy
Nově má každá hladina v číselníku čtyři druhy slev. Ty jsou přiděleny podle typu obratové slevy na kartě. Pokud na kartě není typ uveden, tak se bere automaticky první sleva.
Různé zboží může mít různé slevy u stejné dosažené obratové úrovně.
 
Uživatelé - Nastavení povolení úpravy slev a cen
U každého uživatele lze nastavit, zda může upravovat ceny a slevy v pohybech výdejky a rezervace. Navíc je to rozděleno pro karty a služby.
Tím lze například nastavit pro uživatele, že nemůže měnit ceny karet, ale službu / práci ano (oprava, servis, ....).

Uživatelé - Nastavení omezení slev uživatele
U každého uživatele lze nastavit maximální slevu pro zadání na adresu, na doklad výdejky a rezervace a na pohyb výdejky a rezervace

Sklady - Upraven import z Excelu
Platí pro import karet, výdejek a rezervací. Ve funkci je nyní tlačítko pro "Odznačit vše". Tím se všechny zatržítka sloupců hromadně deaktivují.

Sklady - Na kartě nové přepínače 6 až 10
Přepínače lze nastavit v "Hromadné změně". V uživatelských právech je možné je přejmenovat.

Sklady - Kontrola slevy a ceny na výdejce a v rezervaci
Při editaci položek výdejky / rezervace je aplikováno nastavení z modulu uživatelé přihlášeného uživatele. Editovat cenu a slevu je možné podle nastavení. Dále je zkontrolována zadaná sleva, zda nepřekračuje nastavené hodnoty uživatele.

Sklady - Upraveny obratové slevy
Na kartě je nová položka "Typ obratové slevy". Podle tohoto typu je z číselníku slev přidělená patřičná hodnota. Lze tím nastavit na různé karty různé slevy v rámci jendé obratové hladiny. Položku lze nastavit také přes "Hromadnou změnu".
Po uložení výdejky, rezervace, prodejky dojde ke zkontrolování částky proti číselníku slev. Pokud je nalezena nějaká dosažená slevová hladina, tak se zobrazí dialog pro úpravu slevy na dokladu. Po potvrzení dojde k přepočtu podle pravidel (max. sleva karty, zákaz slevy karty,...).

Sklady - Uživatelsky pojmenované sloupce Rozměr a Velká poznámka
V modulu uživatelé je možné tyto položky přejmenovat a následně jsou v celém systému upraveny.

 


 

Sklady - Export bilance prodeje do Excelu

Ve skladu ve výdejkách je nový export. Doklady jsou skupinovány na "výdejky" a "vrácené" včetně mezisoučtů a celkového součty. Tam kde je to možné, jsou použity vzorce.Nový tisk z příjemek - obrátkovost, rozšířený o seznam dodavatelů u každého kódu.

Sklady - Nový export obrátkovosti karet do Excelu
V kartách je nový export do Excelu. Lze zadat rozsah období a program po měsících udělá mezisoučty výdejů a vratek. Na konci sečte výdeje za celé období a vypočítá měsíční průměr.

Výroba a vážení
Nový modul pro výrobu podle receptur na váhových terminálech. 

 


 

Sklady - Import objednávkového formuláře z Excelu

Vyplněný objednávkový formulář (exportovaný z karet) se načítá v rezervacích v menu "Funkce / Import rezervací / Import rezervací Červenka". Taktéž je možné využít rychlou klávesu Ctrl+W.

Sklady - Export objednávkového formuláře do Excelu
V kartách je funkce v menu "Funkce / Export karet / Excel - objednávkový formulář".
Program podle šablony exportuje všechny vybrané karty setříděné podle kódu. V dialogu se zobrazí výběr výstupního souboru, který je možné změnit.
Tento soubor slouží pro pozdější import do rezervací (objednávky odběratelů). Zákazník si do souboru zapíše, co objednává a vyplní adresu, pokud možno také IČ. Program je tento soubor schopen načíst a založit z něho novou rezervaci.
 
Sklady - Export obrátkovosti výdejek do Excelu
Obrátkovost lze nyní exportovat do Excelu. Formát je stejný jako v tisku.Funkce je ve výdejkách v menu pod volbou „Funkce / Export výdejek / Excel - Export obrátkovosti výdejek“. Zobrazí se dialog pro výběr výstupního souboru, který je možné změnit. Po potvrzení se otevře další dialog s nastavením třídění dat. 
 

Sklady - Přecenění vybraných karet ceníku
V ceníku v kartách (Úprava ceníku Alt+C) je možné označit karty a poté použít funkci "Přecenění". Zobrazí se nový dialog s vybranými kartami a s volbami k přirážce, nebo slevě ceny. V tabulce je vidět náhled nové ceny. Po potvrzení se nové ceny uloží do databáze.


 

Sklady - Obrátkovost příjemek včetně dodavatelů

Nový tisk z příjemek - obrátkovost, rozšířený o seznam dodavatelů u každého kódu.

 
Sklady - Obrátkovost příjemek
Nový tisk z příjemek - obrátkovost. Podle výběru se v tisku sečtou kódy a jejich množství a cena.
 
Adresář - Výběr podle posledního odběru
Lze vybrat adresy, které neodebraly zboží od zadaného data.
 
Adresář - Výběr podle PSČ
Rozšířen výběr o PSČ adresy.
 
Adresář - Výběr podle ceníku
Rozšířen výběr o název ceníku.
 
Adresář - Druhý ceník adresyTip!
Adresa může mít přiřazené dva různé ceníky. Nastavit se dá v adresáři i v číselníku adres.
Ceníky jsou použity při zadávání položek výdejky a rezervace. Karty jsou nabízeny s cenami ceníků. Pokud karta v ceníku není, potom se vezme nastavená cenová hladina z karty. Pokud je karta v obou cenících, potom se ve výběru zobrazí dvakrát, pokaždé s jinou cenou. Program nehlídá duplicity karet v cenících.
 

 

Sklady - Nové nastavení hlídání stavu množství

Hlídání množství bez rezervace na kartě je nové možné nastavit v každém skladu zvlášť.
Zůstává i globální nastavení v uživatelích, které se kombinuje.

Sklady - Rezervace - import zákaznických objednávek z Excelu
V rezervacích je nová funkce pro automatický import objednávek zákazníků. Excelový soubor je importován podle pravidel na novou rezervaci. Volitelně je možné nastavit další možnosti (import jen do určité hodiny, konverzní tabulka, slučování dokladů).
 

 

MAXim - Třídění v číselníku adres

V číselníku adres nyní funguje třídění nezávisle na výběrové položce. Třídí se nově pokláním na sloupec tabulky. Funguje pro adresy i konečné příjemce a třídění se ukládá.

 
Adresář - Nová funkce - Adresa použita v kartách jako dodavatel
Funkce zobrazí seznam karet, kde je adresa použita jako dodavatel. Funguje pro hlavního dodavatele i vedlejšího.
Stejný dialog se zobrazí při pokusu o smazání adresy, která je použita v kartách jako dodavatel.
 
Sklady - Karty - Datum poslední nevyřízené objednávky
Na kartě je možné, v tabulce seznamu, zobrazit datum poslední nevyřízené objednávky.
 
Sklady - Karty - poslední nákupní cenaTip!
Na kartě je možné, v tabulce seznamu, zobrazit poslední nákupní cenu (nenulovou z příjemek).
 

 

Sklady - Napojení čipové karty pro výdeje

Výdej je možné potvrdit čipovou kartou pracovníka. Tím potvrdí doklad namísto podpisu. ID pracovníka a datum je uloženo v databázi.


MAXim - Nová volba pro podmíněné formátování řádků

Ve volbě "zvýraznění řádků ..." je možné používat novou podmínku "Začíná". Je to zejména pro textové hodnoty, kdy je zformátován řádek jehož hodnota začíná na zadanou podmínku.
Například do kolonky zapisujeme objednávka a její číslo, pro formátování stačí potom zadat "objednávka" nebo dokonce jen "o" a v operátoru vybrat "Začíná". Zformátují se nám všechny řádky s objednávkami.

Sklady - Funkce vyhledávání souvisejících karet podle alternativního kódu.
Podle aktuální karty se přes alternativní kódy zobrazí seznam karet v dislogu. Na vyvolání funkce je možné použít klávesovou zkratku Ctrl+Y. V seznamu karet se zkratkou Ctrl+C zkopíruje do schránky kód karty, např. pro další dohledání.

Sklady - Číselník poznámek položek rezervací
Nově je pro poznámku položky rezervace přístupný číselník. Dále je možné poznámku vybrat z něho, nebo z rozbalovací nabídky, jejíž zdroj je také číselník. Ruční zadání poznámky zůstalo také.
Navíc je možné použít zástupnou značku [DATE], která vloží aktuální datum do textu poznámky.
Poznámka se převádí do výdejek.

Sklady - Funkce označení položky rezervace "Negenerovat výdejku"
Funkce označí řádek, který se nepřevádí do výdejek. Například zápůjčky.

Sklady - Funkce zruší označení položky rezervace "Negenerovat výdejku"
Funkce pro zrušení blokace generování výdejky.

Účetnictví - Odkazy na Daňový portál MFCR
V knize "Výkaz DPH" je nově přímý odkaz do formulářů Daňového portálu. Je v na liště i v menu. Odkazy jsou pro výkaz DPH, souhrnné hlášení a VIES hlášení.

Účetnictví - Nový formulář pro přiznání DPH 2015Tip!
Zpracován nový formulář vz. 19 pro rok 2015.
Upraveny tisky pro DPH.

 


 

Adresář - Import adres

Nová volba importu čísla adresy. Pokud je zatržena, tak se číslo načítá ze souboru, jinak se vytvoří číslo nové. Platí jen pro přidávané adresy.

Sklady - Úprava skupin karet
Nyní je po otevření číselníku skupin nemožné skupiny přesouvat myší. Je to z důvodů nechtěného přemístění. Pokud je to třeba, stačí pravým tlačítkem myši volbu povolit.
Toto nastavení se neukládá a příště se musí znovu povolit.

Adresář - Úprava fyzické adresy
Fyzická adresa můžu obsahovat "Korespondenční adresu". Funkčnost je stejná jako v adresách.
Po vložení na vydanou fakturu je korespondenční vložena jako fakturační a adresa jako konečná adresa.

Sklady - Třídění podle marže v kartách
Karty je možné třídit podle marže prodejní ceny. 

Sklady - Zobrzení marží v seznamu karet
V kartách je možné v dolním seznamu karet zobrazit vybrané marže.

Sklady - Poznámky k položkám příjemky
U položek příjemky je nyní možné zadávat poznámky. Ke každému řádku zvlášť. Zadávají se v úpravě položky příjemky. Poznámku jde v záložce pohybů zobrazit pomocí volby "Zobrazit / Zobrazené položky".

Investiční majetek - Odpis karet s minimálními zůstatky
Odpis karet, které měly nastavenu částku neodepisovanou se nově odepisují 24 měsíců. Speciální nastavení pro NEM.

Adresář - Export fyzických adres MAXim-MAXim
Export vybraných fyzických adres. Interní formát MAXim.

Adresář - Import fyzických adres MAXim-MAXim
Import fyzických adres z interního formátu MAXim EXFY.


 

MAXim - *** Druhá snížená sazbaTip!

Možnost použití druhé snížené sazby DPH v celém systému.
Sazba je přednastavena v uživatelích včetně data použití.
Ve všech modulech, kde se pracuje s DPH, je možnost zadání této druhé sazby.
!!!Uživatelské tisky se musejí ručně upravit pro zobrazení nového DPH a sazby. Program to nemůže změnit automaticky, aby nerozhodil vlastní šablony.

Účetnictví - *** Druhá snížená sazba v účetnictvíTip!
Možnost použití druhé snížené sazby DPH v celém systému.
Sazba je přednastavena v uživatelích včetně data použití.
V účetnictví se musí v možnostech nastavit účet a středisko pro druhou sazbu DPH. Jednotlivé moduly potom účtují automaticky na tento účet, pokud je tam použita druhá snížená sazba DPH.


 • 2014 / 11

Sklady - Úprava exportu obrátkovosti po měsících
Úprava exportu o nové sloupce: výdej, vrácení, ostření, likvidace. Export sečte podkarty dohromady.


 • 2014 / 10

Sklady - Export karet inventurního stavu skladu k datu do Excelu
V exportu je možné vybrat exportované sloupce. Exportuje se stav skladu v zadaném rozsahu datumů. Počáteční stav, příjmy, výdeje, konečný stav. Exportuje se množství a cena (volitelně vybraná).

Investiční majetek - Tisk poznámky karty investičního majetku
Nově je možné tisknout v tisku "Opis karty" také velkou poznámku.

Sklady - Nastavení přidávání položky příjemky
Volba pro vypnutí slučování kódů z objednávky.

Sklady - Export karet bez pohybů (ležáky) do Excelu
V moduly sklady v kartách nová funkce pro export karet, které neměly pohyb zadané období. Více možností nastavení pro univerzálnější použití.


 • 2014 / 09

Sklady - elektronický list
Export ve formátu LEKIS


 • 2014 / 08

Sklady - Posílání informačních mailů z příjemek
V příjemkách je nová funkce, která umožní poslat mailové zprávy zadaným osobám o přijímaných skladových kartách. Je možné zadat několik mailů a vybrat, které karty se odešlou. Ty jsou zformátovány do textu zprávy.
Email je odeslán pomocí klienta ve Windows, tedy je zpráva zaznamenána v odeslané poště.

Sklady - Kontrola nástrojů ve výrobě při výdeji
Při výdeji se kontroluje, zda daný Stroj / Pracovní skupina již nepřekročila povolenou hladinu nástrojů. Pokud ano, zobrazí se varovné informační okno.


 • 2014 / 06

Sklady - Oprava cen ve funkci Nástroje ve výrobě
Nyní se bere nižší cena z karty X. Musí se brát posledních X skutečných cen (podle stavu), X i nových.


 • 2014 / 04

Uživatelé - Import a Export uživatelů

Sklady - Import a Export skladů

Sklady - Import a Export skupin karet


 • 2014 / 03

Sklady - Úprava korespondenční/dodací adresy
Korespondenční přejmenována na dodací. Při výběru ve výdejkách a rezervacích se tato doplní jako první (dodací).

Sklady - Zrychlení vyskladnění / naskladnění dokladů
V databázi byl částečně předělám a optimalizován modul pro přepočet množství a cen na kartě.
Samotné vyskladnění / naskladnění dokladů (výdejky, příjemky, převodky, výroba) je mnohem rychlejší. Nejvíc se zrychlení projeví u velkého množství pohybů a při úpravě staršího dokladu.

Sklady - Rozšířený výběr výdejek
Nově je možné vybárat podle položky "Volitelná"


 • 2014 / 02

Sklady - Úprava ruční inventury
Úprava tisku v ruční inventuře. Je možné zadat datum, ke kterému se inventura porovná se skladem.

Adresář - Korespondenční/dodací adresa na dokladech
Pokud je vyplněna korespondenční/dodací adresa firmy je tato vložena při výběru na hlavičce rezervace, výdejky a vydané faktury. U rezervace a výdejky je vložena jako první (dodací) adresa. 

Banka - Párování plateb kartouTip!
V bankovních výpisech je možné párovat elektronické platby na výpisu.
Z banky chodí výpis se sečtenou částkou platby podle typu karty, typu služby a čásla pobočky. Program dohledá příslušný řádek výpisu a založí podřádky původní částky platby a poplatku a připojí autorizační kód pro párování v účetnitví.

Adresář - Korespondenční adresa u fyzické osoby
Na fyzické adrese je možné zadat korespondenční adresu. Fungování je stejné jako v adresáři.

Sklady - Rozšíření tisku - Seznam rezervací
V šabloně je možné použít položku velké poznámky včetně formátování.

Sklady - Úprava funkce Hromadné zadávání a tisk štítků
Nová možnost "Nahrát kódy z rezervace". Nová funkce "Nastavit množství 1 všem záznamům".

Účetnictví - Export textových příloh pro nemocnice
V exportu pro nemocnice se nově zadávají a posílají textové pole A6, A7, A8 a A9.

Sklady - Objednávky - rozšířený výběr adres
Na objednávku je možné vybrat i odběratele. Filtr (F4) byl rozšířen o výběr odběratele, nebo dodavatele.

Sklady - Rozšířená hromadná změna karty
Nově je na výběr změny položka NÁZEV. Je možné změnit písmena v kódu na malá, nebo velká.

Sklady - Rozšířená hromadná změna karty
Nově je na výběr změny položka SORTIMENT

Sklady - Upraven import příjemek z Excelu
Nově je možné nastavit ignorování velikosti písmen v kódu.
Dále je možné zatrhnout dokončení importu i při chybě.
Během importu se zaznamenává průběh v logovacím okně.

Sklady - Výběr adres na objednávku
Nově je možné vybrat i adresy odběratelů a vybírat je filtrem.

Sklady - Generování rezervace z objednávky
Jednotlivé řádky objednávky jdou označit klávesou MEZERNÍK a funkcí (Ctrl+A) vygenerovat do rezervací. Zároveň se objednávka vyřídí.


 • 2014 / 01

Účetnictví - Export souhrnného hlášení VIES do XMLTip!
Hlášení VIES lze generovat do XML tvaru pro finanční úřady. Je možné soubor načíst na stránce https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces a odeslat do datové schránky FU.

Účetnictví - Export přiznání DPH do XMLTip!
Hlášení DPH lze generovat do XML tvaru pro finanční úřady. Je možné soubor načíst na stránce https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces a odeslat do datové schránky FU.

Sklady - Rozšíření čísla dokladu převodky výdejky
Převodka výdejka může mít až 10 znaků. Nastaveje se v číselníku dokladových řad. Každá řada může mít jiný počet míst.

Sklady - Rozšíření čísla dokladu převodky příjemky
Převodka příjemka může mít až 10 znaků. Nastaveje se v číselníku dokladových řad. Každá řada může mít jiný počet míst.

Sklady - Rozšíření exportu výdejek po odběratelých a zboží
Exportuje se nově uživatelská položka "POLOZKA10"


 • 2013 / 12

MAXim - Kontrola spolehlivosti plátců DPHTip!
Adresář, příkazy, VF, DF, Trv.
V uži možno nastavit.
Na nových dokladech se doplní z adr, nebo online ověří.
Příkaz se online ověří a označí.

Sklady - Nový tisk v převodkách příjemkách "Seznam převodek"

Sklady - Nový tisk v převodkách výdejkách "Seznam převodek"

Fakturace - DIČ v příkazech v úhradě
Nově je položka DIČ v seznamu faktur pro příkaz k úhradě. Podle položky je možné třídit.

Účetnictví - Import mezd do účetnictví

Adresář - Nastavení cen u Fyzické osoby
Nově lze nastavit prodejní cenu. Je možné ji nastavit pomocí funkce hromadná změna.

Adresář - Hromadná změna ve Fyzických osobách
Nová funkce Hromadné změny. Lze hromadně nastavit několik parametrů.


 • 2013 / 11

MAXim - Nastavitelné zvýrazňování řádků
Ve všech tabulkách ve všech modulech lze nastavit libovolnou podmínku pro zvýraznění (barvu a font) písma řádků a také barvu pozadí řádku. Lze nadefinovat, jak se při splněné podmínce typu pole je větší, menší nebo rovno nějaké hodnotě, má zvýraznit řádek. Lze nadefinovat pořadí podmínek pro zvýrazňování.

Fakturace - Nová funkce ve vydaných fakturách STAV A ŘEŠENÍ POHLEDÁVKY
Funkce pro aktuální fakturu VF zobrazí okno s možností zápisu položek STAV POHLEDÁVKY, ŘEŠENÍ POHLEDÁVKY a NEBUDE UHRAZENO.

Banka - Nová funkce ve vydaných fakturách STAV A ŘEŠENÍ POHLEDÁVKY
Funkce pro aktuální fakturu VF zobrazí okno s možností zápisu položek STAV POHLEDÁVKY, ŘEŠENÍ POHLEDÁVKY a NEBUDE UHRAZENO.

Sklady - Ceníky export

Sklady - Editace poznámky u převodky příjemky
Nově je možné editovat poznámku převodky příjemky. I v případě, když je doklad naskladněný.

Banka - Upraven výběr úhrady VF
Do výběru úhrady VF přidán STÁT adresy.

Sklady - Zrychlené vydávání zbožíTip!
Nová funkce ve výdejkách. Místo standardního okna pro zadávání pohybů na nové výdejce se zobrazí (volitelně) dialog, kde je možné zadávat po řádcích. Funkce je přístupná jen pokud nejsou zadány žádné pohyby na aktuální výdejce. Funkci je možné zapnout v možnostech programu.
V okně funkce lze zobrazit jen nejnutnější položky. Nemusí se procházet celý řádek, stačí vyhledat kartu a dát šipku dolů. Pokud je již kód jednou zadán, dojde k přičtení na existující pohyb. Lze tak rychle zadávat např. pomocí čtečky jednotlivé kusy zboží.

Banka - Upraven výběr úhrady DF
Do výběru úhrady DF přidán STÁT adresy.

Sklady - Upraveno rušení vyskladnění zboží
Nově se nekontroluje při rušení vyskladnění rezervované množství.

Sklady - Import objednávky v EDI
Samostatný program pro import objednávek (výdejek) z EDI systému. Program zpracuje soubor, založí nové doklady a přesune ho do zálohovací složky.

Sklady - Objednávky - nový tisk
Přidán nový tisk do objednávek. Tisk nedodaného zboží. Vytiskne se na objednávce jen nevyřízené zboží (ZBYTEK>0).

Účetnictví - Export předvahy do Excelu
Export Předvahy do Excelu včetně skupinování podle třídy SUAU.

Banka - Cizojazyčné skupiny
Ve skupinách lze zadat jazykové variace skupiny. Strom skupin lze potom podle vybraného jazyka zobrazit.


 • 2013 / 10

Sklady - Export Dodacího listu v EDI
Dodací list jde exportovat do EDI formátu. Je nutné nastavit adresám odběratele EAN kód adresy v adresáři. Dále je nutné nastavit EAN kód odesilatele.
Soubor je vytvořen na nastavené místo.
Doladění s firmou CVV. Zaslání zkušebního souboru.

Sklady - Export Faktury v EDI
Faktura jde exportovat do EDI formátu (pouze ze skladů). Je nutné nastavit adresám odběratele (fakturační i koncová) EAN kód adresy v adresáři. Dále je nutné nastavit EAN kód odesilatele.
Soubor je vytvořen na nastavené místo.
Doladění s firmou CVV. Zaslání zkušebního souboru.

Banka - Oprava mazání UPOMÍNEK
Byla opravena chyba při mazání upomínky. Na fakturu se zapsalo špatné číslo poslední upomínky a nové upomínky byly nesprávně číslovány.

Sklady - Přepočet cizí příjemky na koruny
Opraven přepočet cizí příjemky na Kč. U velkého množství docházelo k velké odchylce celkové částky položky.

Banka - Nové třídění v UPOMÍNKÁCH
Nově lze v upomínkách třídit kliknutím na sloupec hlavičky, nebo pohybů

Banka - Upraven tisk UPOMÍNEK
Tisk upomínky nyní zohledňuje nastavené třídění.

Fakturace - VF - odpočet výsledné cizí faktury
Nově lze používat funci "Řádek s odpočtem" i u cizí výsledné faktury.

Sklady - Nová kontrola při rušení faktury
Nově je kontrolováno, zda není spojená faktura exportována a není nastaven zákaz změny takové faktury. Pokud ano, program zobrazí hlášku a fakturu nedovolí stornovat.


 • 2013 / 08

Sklady - Rošíření modulu Objednávka
- po vyplnění nebo úpravě číselníků se hodnoty hned nabízejí v rozbalovací nabídce
- přidány dvě nové položky (číslo obj_svoje, termín dodání)
- nový tisk (seznam objednávek s pohyby)
- úprava funkce výběr


 • 2013 / 07

Sklady - Nový tisk v kartách "Stav karet za období 2"
Pro zadané období tisk spočítá příjmy a výdeje v MJ a v ceně. Sestavu lze třídit podle různých kritérií.


 • 2013 / 06

Účetnictví - Duplování interních dokladů
V interních dokladech je nyní možné kopírovat záznam včetně účetních položek.

Sklady - Hromadná výměna karty na výrobcích
Nová funkce v kartách umožňuje vyměnit starou kartu, na všech výrobcích (recepturách) kde je obsažena, za kartu novou.
Nejprve se vybere karta původní. Potom se zvolí tato nová funkce. Dále se vybere v dialogu karta nová, která vymění tu původní. Pak stačí zvolit možnost změnu jednoho vybraného výrobku, nebo všech kde se původní karta nachází.

Sklady - Cyklická skladová inventuraTip!

 

Sklady - Tisk razítka s podpisem podle uživatelů
Nově lze v modulu uživatelé nastavit obrázek s razítkem a podpisem každému uživateli zvlášť. Tento obrázek se potom tiskne v upravených tiskových sestavách podle přihlášeného uživatele.
V tiskové sestavě musí být vložek prvek "Grafický prvek" a ve vlastnoctech musí být vyplněna položka „Identifikace prvku při programovém řízení“ a v ní „RAZITKO_USER“.


 • 2013 / 05

Sklady - Rozšířena funkce HROMADNÁ ZMĚNA v kartách
Nově lze nastavit položku VÁHA.

Prodejna - Nové číselní řady v prodejně
Pro fakturované prodejky je nyní možné nastavit číslenou řadu VF pro způsob úhrady "Elektron.kartou" a pro ostatní způsoby.

Sklady - Nová funkce výdejek - vydat zbytek skladu
Lze použít např. při ukončení/uzavření skladu. Funkce na zadanou výdejku přenese veškeré karty se zbývajícím množstvím.


 • 2013 / 04

Sklady - Export příjemky do Excelu
V příjemkách je nová funkce exportu dokladu do Excelu.


 • 2013 / 02

Fakturace - Oprava tisku příkazu k úhradě
V případu, že došlo ke smazání faktury VF, DF, nebo TZ, tak se nevytiskl záznam na tento doklad v příkazech.

Účetnictví - Nový forulář pro DPH vzor 18Tip!
Upraven formulář pro podání DPH pro rok 2013.

Účetnictví - Upraveny tiskové podklady pro DPH
Upraveny seznamy pro DPH. Nově se místo IČ tiskne DIČ.

Sklady - Generování výdejky z označených řádků rezervace
Nová funkce v rezervaci, která vytvoří výdejku z označených položek (x) aktuálního dokladu. Funkce má klávesovou zkratku Ctrl+A.

Přidán tisk "Dodací list - nedodané zboží".
Ten vytiskne jen nevydané položky a množství.

Sklady - Označování položek rezervace
Nově lze položky rezervace označit (klávesou mezerník), nebo odznačit. U položky se zobrazí / zmizí křížek. Z takto označených položek je možné vytvořit výdejku.

Sklady - Rozšířený výběr karet
Nově je možné vybírat karty podle uživatelsky definovatelné položky pro výdej (např. Ekologická daň). Nová podmínka je v záložce rozšířené jako rozsah hodnot.

Sklady - Rezervace - cizina
V rezervaci je nyní možné používat cizinu s kurzem. Přesunuje se také do výdejek.

Sklady - Rezervace - způsob úhrady
V rezervaci je nyní možné zadávat způsob úhrady a banku. Přednastavuje se stejná z výdejek. Při vytvoření výdejky s rezervace se tyto informace přenášejí.


 • 2013 / 01

Sklady - Rozšířený export výdejek po odběratelých a zboží
Nově lze v exportu nastavit export jen vyskladněným a fakturovaným dokladům. Dále lze započítat doklady všech skladů.

Adresář - Rozšířený tisk obratu adresy
Nově lze v exportu nastavit započítání jen vyskladněným a fakturovaným dokladům.


 • 2012 / 12

Fakturace - Přidán IBAN ve způsobech úhrady
Do číselníku způsobu úhrad je přidána položka IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu). Položku lze využívat v tisku (faktura VF). ZDARMA

Sklady - Rozšíření funkce - Inventura skladu
Funkce v kartách "Inventurní soupiska" je rozšířena o možnost výběru karet.

Sklady - Inventura skladu se šaržemi
Funkce v kartách "Inventurní soupiska" je rozšířena o možnost zadávání šarží.

Sklady - Vytvoření dokladu z inventura skladu
Ve funkci v kartách "Inventurní soupiska" je možné po dokončení vytvořit výdejkový doklad s rozdíly. Tím se inventura dokončí a sklad se srovná na fyzický stav.

Sklady - Upraven import příjemek z Excelu
Univerzální import příjemek z Exportu nyní nevyžaduje nainstalovaný program Excel.

Sklady - Kontrolní porovnání výdejky
Ve výdejkách je nová funkce pro kontrolu zadaného dokladu proti skutečně (fyzicky) vydávanému zboží.

Funkce otevře dialogové okno, kde je možné rychle zadat zboží s množstvím, které se zrovna vydává a kontrolovat tak správnost a úplnost oproti dříve zadané výdejce.

Prodejna - Tisk dokladu 2x po úhradě faktury
Po úhradě VF kasou se doklad u FM EPSON vytiskne 2x.

Sklady - Export obrátkovosti karet do Excelu

MAXim - Legislativní nastavení programu pro rok 2013
V programu jsou hlavně přidány nové sazby DPH pro rok 2013. Nastaveny jsou na 21% a 15%. Vzhledem k tomu, že stále není jasné, které sazby budou opravdu platit, je možné že budeme posílat dodatečnou aktualizaci pokud se změní.

MAXim - Metodika PAP pro účetnictvíTip!
Pro příspěvkové organizace bylo přidáno navíc účtování dle metodiky PAP (pomocný analytický účet).

Účetnictví - Rozšíření PAP o kontrolu účetních položek
Nově lze spustit kontrolu správného zadání PAP na účetních položkách. Kontroluje se PAP účet, PAP druh a PAP IČ. Program vypíše zjištěné problémy.

Účetnictví - Rozšíření PAP o kontrolu tabulek I-X
Nově lze spustit kontrolu vyplněných tabulek PAP. Kontrolují se tabulky PAP navzájem a prti hlavní knize. Program vypíše zjištěné problémy.

Účetnictví - Automatické doplnění PAP údajů
V účetnictví v deníku je nová funkce, která vyplní všechny potřebné PAP údaje od zadaného data.

Adresář - Korespondenční adresy
Na adrese je možné zadat korespondenční adresu. Pokud je tato adresa jiná od oficiální adresy firmy, zde se zadává a používá se potom v tiscích.
U adresy je k tomu nová záložka "Korespondenční adresa". Standardně není zatrženo "Rozdílná adresa", což znamená, že kolonky nejsou přístupné a korespondenční je stejná s adresou. V opačném případě se zde vyplňuje požadovaná adresa. Je možné přetáhnou údaj z hlavní adresy a upravit ho.
Prozatím jsou položky korespondenční adresy použity v tisku Upomínky a Kompenzace.

Fakturace - Homebanking - přidáno GeMoney
Přidáno generování příkazů pro GeMoney

Banka - Homebanking - přidáno GeMoney
Přidáno stahování výpisů pro GeMoney

Adresář - Hromadné zasílání emailu (HTML)
Nová funkce pro odesílání mailů vybraným firmám. Formát je HTML. Odesílání je řešeno přímo přes SMTP.

Sklady - Úprava programu výdejny.
Ve výběru se zobrazují i neaktivní karty, ale nejdou vydat.

Inves.majetek - Přidána položka Kategorizace
Položka kategorizace byla přidána na Kartu IM a do tisku Karta majetku.

Sklady - Nastavení extra sazby DPH pro vybraný sklad
U vybraného skladu lze nastavit jiné sazbu DPH, než jsou hlavní sazby systému. Řeší se tím situace, kdy jeden ze skladů je v cizině (např. Slovensko) a platí pro něj jiná legislativa DPH.


 • 2012 / 11

Sklady - Schvalování velkých objednávek
V objednávkách byl přidán systém schvalování objednávek s vyšší částkou. Každá objednávka má nově příznak „ODSOUHLASENO“. Pokud tento příznak nemá, nejde vytisknout formulář objednávky, ani ho exportovat. V možnostech programu lze nastavit částku (s DPH) od které je tento příznak vypnut a musí se ručně povolit funkcí uživatelem s vyššími právy. Ve funkcích jsou dvě nové volby „Odsouhlasit objednávku“ a „Zrušit odsouhlasení objednávky“.

Aby byl systém funkční, je třeba nastavit správně práva. Uživatel, který vystavuje objednávku a musí žádat nadřízeného o její schválení, nesmí mít práva pro možnosti skladu a pro tyto dvě nové funkce. Dále z logiky věci nesmí mít přístup do nastavení práv uživatelům.

Sklady - Generování převodky z aktuální příjemky
Nově je v příjemkách přidána funkce, pomocí které lze doklad přenést do převodek a tím tak do jiného skladu. Funkce zobrazí dialog pro úpravu údajů hlavičky převodky a následně vytvoří doklad se stejnými položkami. Ten lze jednoduše převést do jiného skladu. Nemusí se tedy zadávat celý znovu.


 • 2012 / 10

Sklady - V číselníku karet lze nově vybrat položky "Jen k dispozici"
V číselníku karet, při zadávání položek dokladů (příjemka, výdejka, prodejka,...), lze zatrhnout novou volbu "Jen k dispozici". Tím se zobrazí jen karty, které mají volný nerezervovaný stav.

IManažer - Úprava programu ISM
Upraveno nastavení stažení FEEDu zboží do MAXim. Nyní lze nastavit 5 zdrojů XML.

Sklady - Nový tisk "Rezervace - nedodané zboží"
Tiskne se vybraná rezervace a jen pohyby, které ještě nebyly vydány.

Inves.majetek - Minimální zůstatková cena pro IM
V možnostech lze nově nastavit v procentech minimální zůstatkovou cenu pro účetní odpisy. Program odepisu jen do této částky, dále už ne.

Sklady - Nový export do Excelu "Obrátkovost po měsících"
V kartách je nový tisk. Za vybrané období spočítá pro karty prodané množství po měsících.


 • 2012 / 09

Sklady - Automatické generování položky čárový kód
Nově lze nastavit automatické generování položky čárový kód na kartě. Nové karty se automaticky vyplní vyšším číslem.
Stávající karty lze doplnit o chybějící čísla.

Sklady - Automatické vyplňování alternativního kódu.
Nově program dle nastavení plní alternativní kód kódem karty a čárovým kódem.


 • 2012 / 08

Adresář - Rozšíření funkce "Hromadné zasílání emailu"Tip!
Do zprávy lze vložit obrázek.
Lze připojit přílohu.

Sklady - Prodloužení položky kódu karty
Položka byla zvětšena z 15 znaků na 20 znaků.


 • 2012 / 07

Adresář - Upraven tisk "Slevové poukázky"
ve výběru tisku lze nyní vybírat i podle "Text položky faktury".

Sklady - Oprava výběru rezervací
Opraven výběr podle data rezervace. Nyní lze vybrat i jeden den.


 • 2012 / 06

Sklady - Úprava funkce karet - Hromadné zadávání a tisk štítků
Nově lze natáhnout vybrané karty. V možnostech lze nastavit, zda natáhnout jen karty se stavem, nebo všechny vybrané. Dále lze nastavit, zda se má přenést i množství.

Sklady - Export skladových inventurních zásob za období do Excelu
Nově l ze vyexportovat Inventurní stav zásob. Vyexportují se vybrané karty. Spočítáno je zadané období.

Prodejna - Přenášení poznámky prodejky na další doklady
Nyní se poznámka prodejky přenáší na výdejku a na fakturu.

Domluvená cena zakázky 600,--


 • 2012 / 05

Banka - Úprava upomínek
V upomínkách v položkách přidána celková částka faktury. Položka přidána i v tisku.

Sklady - Výdejky - označení více pohybů
V pohybech výdejky lze označovat více položek. Tyto lze potom hromadně smazat.
Označení se udělá pomocí CTRL+označení myší, nebo Shift+šipky nahoru/dolu.

Sklady - Rezervace - označení více pohybů
V pohybech rezervace lze označovat více položek. Tyto lze potom hromadně smazat.
Označení se udělá pomocí CTRL+označení myší, nebo Shift+šipky nahoru/dolu.


 • 2012 / 04

Fakturace - Oprava nabízených příkazů, částečně kompenzovaných
Pokud byla faktura částečně kompenzována (zápočet) a na zbytek udělán příkaz, tak se tento zbytek nabízel k příkazu i dále.

Banka - Oprava mizející funkce Homebanking
Po otevření některé z knih a návratu do základního okna zmizela funkce homebankingu.

Fakturace - Nový tisk v DF - účtování vybraných faktur
Nový tisk v došlých fakturách. Tisk vytiskne vybrané faktury a jejich účtování.

Sklady - Opraven přepočet slevy výdejky cizí na hlavičce
Po změně slevy ny hlavičce se nepřepočítala sleva na pohybech u cizí výdejky.

Sklady - Nový tisk v kartách - Ceník spojených karet
Vytiskne se ceník v kartách pro spojené karty. Spojené karty se používají jako varianty barev, velikostí,... . Spojují se částí kódu před pomlčkou.

Sklady - Nová položka na kartě "Zboží nebude"
Nový přepínač na kartě. Položka nejde přejmenovat. Označuje zboží, které se již nebude prodávat/dodávat. Je možné filtrovat podle položky, exportovat ji na eshop, apod. V uživatelích lze nastavit, zda je editovatelná, nebo ne. Lze tak měnit jen pověřeným vybraným.

Sklady - Nová položka na kartě "Položka 9" a "Položka 10"
Pojmenovatelná položka v uživatelích. Lze ji využít podle potřeby ve výběrech, tiscích, apod. "Položka 10" je navíc využita v tisku z faktur "Seznam prodejů podle kodu skladové karty" jako doplňující výběr.

Adresář - Oprava zadávání nové adresy ve Firebird 2.1


 • 2012 / 03

Sklady - Rozšíření funkce "POZDRŽENÍ" v rezervacích
Nově má tento stav rezervace vliv na generování výdejky. Pokud je nastaveno "POZDRŽET", tak výdejka nejde vytvořit. Nejde přímo v rezervacích ani ve výdejkách při ukládání pohybu. Na zrušení funkce byla přidána rychlá klávesa (Ctrl+Shift+R).

Sklady - Rozšíření slev v ceníku karet.
V ceníku lze nyní používat i vedlejší skupiny karet.Pokud tedy je karta s několika skupinami, může se každé skupině přiřadit jiná sleva v jiném ceníku. Pokud se stane, že budou v jednom ceníku dvě (nebo více) skupin stejné karty, potom se vezme nejvyšší sleva.

Prodejna - Úhrada VF hotově kasou
V prodejně je nová funkce, která umožňuje uhradit libovolnou vydanou fakturu kasou. V dialogu se vybírá faktura a částka k úhradě.
Částka se načítá do Součtů (F3), do uzávěrky a Měsíční uzávěrky.

Sklady - Nový export z výdejek
Ve výdejkách byl přidán export dat do Excelu za odběratele a zboží. Funkce exportuje všechny položky vybraných výdejek.


 • 2012 / 02

MAXim - Zakládání fyzické osoby v číselníku adres
Nově lze zadat fyziskou adresu přímo v číselníku adres. Pokud je předem definován výběr z FO, tak se automaticky nabídne typ nové adresy jako fyzická osoba.

Banka - V položkách výpisu prodloužena poznámka
Byla prodloužena na 60 znaků.

Účetnictví - V účetních položkách prodloužena poznámka
Byla prodloužena na 60 znaků.

Účetnictví - Nový tisk - Seznam interních dokladů
Vytiskne výběr interních dokladů s jejich pohyby

Účetnictví - Výběr v interních dokladech bez rozlíšení vel.písma
Ve výběru je možné volbu nastavit. Stejně tak tam lze používat negace (nevybrat hodnoty).

Fakturace - Nové nastavení pro REVERSE CHARGE
V možnostech lze zatrhnout, které řádky (povinost / nárok) se založí. Dále je možné vypnout mazání dvojic položek (P / N) a mazat je tak samostatně.

Sklady - Import karet z Excelu včetně obrázků
Nově je možné importovat i obrázky. V Excelu musí být název obrázku s cestou nebo bez cesty. Cesta jde nastavit společná pro všechny obrázky na záložce možností.

Inves.majetek - Nové tisky majetku s mezisoučty
Byly přidány nové tisky v investičním majetku, která mají na začátku a konci každé stránky mezisoučty.

Sklady - Nové tisky karet s mezisoučty
Byly přidány nové tisky v kartách, která mají na začátku a konci každé stránky mezisoučty.
Tisk:
- Stav zásob k datu s mezisoučty
- Inventura zásob k datu s mezisoučty

Sklady - Doplňování způsobu úhrady na výdejce z adresy
Způsob úhrady se nyní na výdejce přebýrá z adresy. Pokud na adrese není vyplněn, tak se vezme přednastavený způsob na nové výdejky (v možnostech).

Sklady - Export sečtených výdejek do excelu
Export sečtených výdejek podle adresy do excelu.


 • 2012 / 01

MAXim - MAXim upraven pro podporu databáze Firebird 2.1Tip!
Nově je možné MAXim provozovat s DB serverem Firebird v 2.1.

*********************************
!!!POZOR!!!
*********************************
Po instalaci nového firebirdu je třeba doinstalovat UDF knihovny. Stáhněte si je ze stránky http://www.mjsoft.cz/soubory-ke-stazeni (UDF knihovny pro Firebird Windows). Rozbalte do složky "C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\UDF".