Obrázek z galerie

Účetnictví - výkaz DPH

Poslední úpravy

Seznam všech novinek...

DROPBOX - propojení na systém DROPBOX
MAXim komunikuje se shopy ALZA, MALL,... 

Tip!BALIKOBOT - expedice balíků v mžiku

MAXim má nový modul pro spojení se službou www.balikobot.cz . Jednoduše tak propojíte vaše dopravce a tisknete štítky přímo z MAXim. Více zde

Tip!GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Cely systém je připraven na systém GDPR

Tip!EET - elektronická evidence tržeb

Cely systém je připraven na systém EET. Platby v hotovosti z prodejny, nebo pokladny se přenášejí komunikačním rozhraním na centrální server finančního ředitelství. Komunikace splňuje veškeré předepsané úkony. Data jsou zašífrována, podepsána a odeslána přes internet na server. Návratový kód FIC je uložen v databázi a vytištěn na dokladu (paragon, pokladní doklad). Vše se archivuje pro pozdější dohledání.

Tip!Sklady - nový tisk ve výdejkách "Denní tržby"

Report sečte výdejky po dnech a udělá tak denní výpis dokladů. Před tiskem je možné dodatačně vybrat výdejky z prodejny, výdejky z B2B (eshop) a ostatní výdejky. Jednoduše tak lze udělat denní tržby za vybraný měsíc a jen z prodejny (z eshopu,...).

Tip!Sklady - přecenění celého ceníku
V kartách v okně ceníků, je možné přepočítat celý ceník (dříve jen vybrané položky ceníku). Funkce otevře okno s nastavením přirážky a způsobem zaokrouhlení a s náhledem přepočtených karet. Po potvrzení se ceny přenesou do ceníku. 
 
Tip!Účetnictví - nové položky v účetním deníku
V účetním deníku se nyní zobrazují také sloupce "Poznámka z dokladu"  a "Firma z dokladu". Jsou to položky původního dokladu z účetní položky (např. dodavatel na DF, odběratel na VF,....). Podle položek je dále možné třídit a dělat výběr (F4), nebo použít v tisku účetního deníku (nutno upravit tiskovou sestavu). 

Tip!Sklady - automatické vložení dodatečné karty do výdejky podle skupiny
U skladové skupiny je možné nastavit dodatečnou kartu, která se vloží automaticky do výdejky, pokud se vkládá karta právě z této nastavené skupiny. Dodatečná karta se vloží pouze jednou, a to i když se vybere více karet ze skupiny. 

Tip!Sklady - automatické vložení dodatečné karty do rezervace podle skupiny
U skladové skupiny je možné nastavit dodatečnou kartu, která se vloží automaticky do rezervace, pokud se vkládá karta právě z této nastavené skupiny. Dodatečná karta se vloží pouze jednou, a to i když se vybere více karet ze skupiny. 

Tip!Tip!Tip!B2B systém - Nový modul propojující desktopové aplikace MAXim a internetovou část

Nový programový systém, který zprístupňuje data ze skladu na intenet. Je to trochu odlišné od klasického internetového obchodu. Toto je zaměřeno spíše pro obchodní partnery, kteří vidí produkty se svými cenami a slevami a mohou si sami tvořit objednávky. Zákazník vidí aktuální stav skladu (téměř ONLINE) a své objednávky.

 • Systém pro malé firmy a živnostníky, má omezený počet dokladů (500 skladových karet, 300 vydaných faktur + 300 přijatých faktur, 500 adres)

 • program pracuje v prostředí Windows (Win95 a novější)

 • je vhodný pro firmy, které samostatně nevedou účetnictví a účetnictví jim zpracovává externí firma

 • jedná se o kompletně propracovaný systém počínaje zaznamenáváním zakázek přes tvorbu objednávek, příjem zboží na sklad, automatické generování a tvorbu výdejek dle zakázek až po vyskladnění zboží a fakturaci

 • zajímavou možností systému je přiřazení obrázků ke každé skladové kartě, tyto obrázky lze použít i ve vybraných tiscích (např. v tisku objednávky, zakázkového listu, katalogu apod.) Obrázky také mohou sloužit jako kontrola při výdeji zboží.

Sklad - tisky: Sklady - výběr tisku

Systém obsahuje tyto moduly:


       SKLADOVÁ EVIDENCE

 • obsahuje skladové karty, příjemky, výdejky,  rezervace a objednávky.

 • průměrné ceny - pracuje s průměrnými skladovými cenami karet, které se přepočítávají váženým aritmetickým průměrem při každém uskutečněném příjmu

 • eviduje rezervace od zákazníků a tiskne zakázkové listy

 • na základě nashromážděných rezervací podporuje tvorbu objednávek dodavatelům

 • při zapisování příjemky zboží na sklad lze využít odeslaných objednávek

 • při expedici zboží (tvorbě výdejek) lze využít funkce, která automaticky vygeneruje výdejky podle rezervací

 • zboží lze prodávat v několika velkoobchodních i maloobchodních cenách

 • program disponuje velkým množstvím výběrů a tisků

 • podporuje členění do skupin a podskupin. Skupiny jsou znázorněny ve stromové struktuře. Každá skupina může mít libovolný počet podskupin a tyto podskupiny mohou mít dále své vlastní podskupiny atd.. Karty lze jednoduše vybírat podle názvu skupiny, nebo podle větve skupiny.

 • podporuje cizí měy v příjemkách a výdejkách s návazností na faktury

 • cizí jazyk - každé kartě lze přiřadit libovolný počet cizojazyčných názvů. Tiskové výstupy pak lze vytisknout v libovolném jazyce

 • možnost exportu zboží do internetového obchodu a importu objednávek z internetového obchodu

 • eviduje obaly a tiskne seznamy nakoupených a prodaných obalů v návaznosti na zákon o obalech

 • výrobní čísla - umožňuje evidenci skladových položek podle výrobních čísel. Lze tak sledovat historii pohybů pro konkrétní zboží určené výrobním číslem

 • eviduje šarže a expiraci zboží (lze sledovat historii pohybů se šaržemi a vyhledávat podle šarží)

 • možnost sledovat skladové podkarty např. lokace (umístění), barvy, velikosti apod.

 • alternativní kódy - každá karta může být určena libovolným počtem alternativních kódů


FAKTURACE

 • eviduje vydané faktury

 • program spolupracuje s modulem skladového hospodářství, ze kterého vystavuje faktury

 • eviduje došlé faktury

 • vystavuje a tiskne příkazy k úhradě pro došlé faktury a dobropisy vydaných faktur

 • tiskne vystavené faktury, deník vydaných faktur, příkazy k úhradě atd.

 • umožňuje odeslání příkazu k úhradě do banky elektronickou formou (HOMEBANKING)

 • podpora cizích měn

 • eviduje trvalé platby POHLEDÁVKY i ZÁVAZKY


ADRESÁŘ

 • je určen pro zadávání a evidenci obchodních partnerů

 • pracuje jak s dodavateli, tak i s odběrateli, kteří mohou mít i konečné příjemce

 • u každého odběratele soustřeďuje vyskladněné a vyfakturované zboží u dodavatelů pak veškeré naskladněné zboží, s těmito informacemi lze pak dále pracovat formou různých výběrů a součtů např. za libovolné období (výsledky lze použít např. při poskytování množstevních slev nebo jako kontrolu množství odebraného zboží od dodavatele

 • obsahuje číselník PSČ

 • odběratelé mohou mít nastavenou individuální splatnost faktur, slevy, ceníky apod.

 • je možné tisknout adresní štítky, seznamy adres, nejlepší odběratele, atd.podporuje hromadnou e-mailovou korespondenci


Další dotazy

Pokud produkt neobsahuje některou z Vámi požadovaných funkcí nebo Vás naše nabídka zaujala a chcete se dozvědět více informací obraťte se prosím na naše obchodní oddělení.