Obrázek z galerie

Účetnictví - výkaz DPH

Poslední úpravy

Seznam všech novinek...

DROPBOX - propojení na systém DROPBOX
MAXim komunikuje se shopy ALZA, MALL,... 

Tip!BALIKOBOT - expedice balíků v mžiku

MAXim má nový modul pro spojení se službou www.balikobot.cz . Jednoduše tak propojíte vaše dopravce a tisknete štítky přímo z MAXim. Více zde

Tip!GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Cely systém je připraven na systém GDPR

Tip!EET - elektronická evidence tržeb

Cely systém je připraven na systém EET. Platby v hotovosti z prodejny, nebo pokladny se přenášejí komunikačním rozhraním na centrální server finančního ředitelství. Komunikace splňuje veškeré předepsané úkony. Data jsou zašífrována, podepsána a odeslána přes internet na server. Návratový kód FIC je uložen v databázi a vytištěn na dokladu (paragon, pokladní doklad). Vše se archivuje pro pozdější dohledání.

Tip!Sklady - nový tisk ve výdejkách "Denní tržby"

Report sečte výdejky po dnech a udělá tak denní výpis dokladů. Před tiskem je možné dodatačně vybrat výdejky z prodejny, výdejky z B2B (eshop) a ostatní výdejky. Jednoduše tak lze udělat denní tržby za vybraný měsíc a jen z prodejny (z eshopu,...).

Tip!Sklady - přecenění celého ceníku
V kartách v okně ceníků, je možné přepočítat celý ceník (dříve jen vybrané položky ceníku). Funkce otevře okno s nastavením přirážky a způsobem zaokrouhlení a s náhledem přepočtených karet. Po potvrzení se ceny přenesou do ceníku. 
 
Tip!Účetnictví - nové položky v účetním deníku
V účetním deníku se nyní zobrazují také sloupce "Poznámka z dokladu"  a "Firma z dokladu". Jsou to položky původního dokladu z účetní položky (např. dodavatel na DF, odběratel na VF,....). Podle položek je dále možné třídit a dělat výběr (F4), nebo použít v tisku účetního deníku (nutno upravit tiskovou sestavu). 

Tip!Sklady - automatické vložení dodatečné karty do výdejky podle skupiny
U skladové skupiny je možné nastavit dodatečnou kartu, která se vloží automaticky do výdejky, pokud se vkládá karta právě z této nastavené skupiny. Dodatečná karta se vloží pouze jednou, a to i když se vybere více karet ze skupiny. 

Tip!Sklady - automatické vložení dodatečné karty do rezervace podle skupiny
U skladové skupiny je možné nastavit dodatečnou kartu, která se vloží automaticky do rezervace, pokud se vkládá karta právě z této nastavené skupiny. Dodatečná karta se vloží pouze jednou, a to i když se vybere více karet ze skupiny. 

Tip!Tip!Tip!B2B systém - Nový modul propojující desktopové aplikace MAXim a internetovou část

Nový programový systém, který zprístupňuje data ze skladu na intenet. Je to trochu odlišné od klasického internetového obchodu. Toto je zaměřeno spíše pro obchodní partnery, kteří vidí produkty se svými cenami a slevami a mohou si sami tvořit objednávky. Zákazník vidí aktuální stav skladu (téměř ONLINE) a své objednávky.

 • jedná se o plně síťový, modulově řešený program, který pracuje v prostředí Windows s SQL databázovým serverem Firebird.

 • systém umožňuje spolupráci oddělených pracovišť (nespojených v síti) pomocí replikací.

 • je vytvořen pomocí nejmodernějších prostředků na bázi Klient/Server a díky použité technologii je údržba dat (včetně zálohování) plně automatizovaná a tudíž probíhá bez účasti uživatelů (odpadají též servisní zásahy v případě výpadku proudu, nebo jiného přerušení programu).

 • velice dobře zvládá velké objemy dat

 • je vhodný pro malé i velké podnikatelské subjekty, rozpočtové a příspěvkové organizace, sportovní kluby a další.

 

 

Účetnictví - rozvaha: Účetnictví - rozvaha

Systém obsahuje tyto moduly:


PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

 • v programu lze zapisovat interní doklady

 • vytváří chronologický deník dokladů ze všech zaúčtovaných dokladů i z ostatních modulů

 • zaúčtované doklady třídí a zaznamenává v hlavní knize

 • v hlavní knize lze doklady třídit a vybírat za celé účetní období

 • automaticky zobrazuje aktuální stavy všech účtů

 • nabízí možnost sledování hodpodaření po střediscích

 • disponuje velkým množstvím tisků, které lze různě klonovat a uživatelsky upravovat

 • počítá a sestavuje účetní výkazy jako rozvaha, výsledovka apod.

 • Velkou novinkou je možnost zvolit speciální účetní období - jiné než kalendářní rok (lze použít v případě, že máte povoleno od vašeho finančního úřadu)

 • v programu lze definovat rozpočet nákladů a výnosů pro dané daňové období a průběžně je srovnávat se skutečností

 • program vypočítává DPH z jednotlivých záznamových modulů a tiskne přehled za vybrané účetní období (lze vytisknout i do formuláře)


FAKTURACE

 • eviduje vydané faktury

 • program spolupracuje s modulem skladového hospodářství a reklamace, ze kterých vystavuje faktury a dobropisy

 • eviduje došlé faktury

 • vystavuje a tiskne příkazy k úhradě pro došlé faktury a dobropisy vydaných faktur

 • tiskne vystavené faktury, deník vydaných faktur, příkazy k úhradě atd.

 • uhrazuje faktury v hotovosti (pokladna)

 • HOMEBANKING

 • podpora cizích měn

 • eviduje trvalé platby POHLEDÁVKY i ZÁVAZKY

 • možnost práce doma a zároveň na pracovišti zajišťují replikace


POKLADNA

 • eviduje příjmové a výdejové pokladní doklady

 • program spolupracuje s modulem fakturace, ze kterého uhrazuje faktury a dobropisy v hotovosti

 • tiskne pokladní doklady, pokladní knihu, podklady pro DPH atd.


BANKA

 • eviduje bankovní výpisy (neomezený počet bank)

 • eviduje úhrady vydaných faktur

 • eviduje úhrady došlých faktur

 • eviduje úhrady trvalých plateb

 • eviduje a tiskne upomínky

 • navrhuje kompenzační smlouvy s odběratelem, nebo dodavatelem

 • poskytuje různé výběry a tisky potřebné při sledování uhrazených a neuhrazených faktur

 • nabízí výběr úhrad za faktury od vybraného obchodníka (prodejce) pro počítání provizí

 • eviduje výpisy z účtů

 • vypočítává dealerské provize


SKLADOVÁ EVIDENCE

 • hlavní modul ve kterém je možno souběžně zpracovávat libovolný počet skladů. V každém z těchto skladů jsou skladové karty, příjemky, výdejky, převodky, rezervace a objednávky.

 • pracuje s průměrnými skladovými cenami karet, které se přepočítávají váženým aritmetickým průměrem při každém uskutečněném příjmu

 • eviduje rezervace od zákazníků a tiskne zakázkové listy

 • na základě nashromážděných rezervací podporuje tvorbu objednávek dodavatelům

 • při zapisování příjemky zboží na sklad lze využít odeslaných objednávek

 • při expedici zboží (tvorbě výdejek) lze využít funkce, která automaticky vygeneruje výdejky podle rezervací

 • zboží lze prodávat v několika velkoobchodních i maloobchodních cenách

 • program disponuje velkým množstvím výběrů a tisků

 • nový typ převodky - převod do reklamací

 • nová služba EXPORT a IMPORT PŘEVODEK pro spojení s odloučeným skladem (není spojen v síti). Tato služba automaticky kontroluje nové převodky, karty a jejich dodavatele.

 • přidány skupiny a podskupiny. Skupiny jsou znázorněny ve stromové struktuře. Každá skupina může libovolný počet podskupin a tyto podskupiny mohou mít dále své vlastní podskupiny atd.. - Karty lze jednoduše vybírat podle názvu skupiny, nebo podle větve skupiny.

 • podpora čárových kódů

 • podpora cizích měn v příjemkách a výdejkách s návazností na faktury a úhrady

 • možnost exportu zboží do internetového obchodu a importu objednávek z internetového obchodu

 • eviduje obaly a tiskne seznamy nakoupených a prodaných obalů v návaznosti na zákon o obalech


EVIDENCE HMOTNÉHO, NEHMOTNÉHO MAJETKU A DROBNÉHO MAJETKU

 • eviduje hmotný a nehmotný investiční majetek

 • vytváří individuální odpisový plány, které lze odvodit od přednastaveného odpisového plánu

 • počítá účetní odpisy - buď jako daňové nebo podle účetního plánu

 • účetní odpisy lze provádět jednou, čtyřikrát nebo dvanáckrát do roka

 • počítá daňové odpisy

 • eviduje drobný majetek

 • majetek v programu lze jednotlivě nebo hromadně přeřazovat, vyřazovat majetek

 • zaznamenává historii majetku

 • program disponuje velkým množstvím výběrů a tisků, které lze různě klonovat a uživatelsky upravovat

 • samozřejmostí jsou tisky inventárních seznamů dle odpovědných pracovníků apod.


ADRESÁŘ

 • je určen pro zadávání a evidenci obchodních partnerů

 • pracuje jak s dodavateli, tak i s odběrateli, kteří mohou mít i konečné příjemce

 • u každého odběratele soustřeďuje vyskladněné a vyfakturované zboží u dodavatelů pak veškeré naskladněné zboží, s těmito informacemi lze pak dále pracovat formou různých výběrů a součtů např. za libovolné období (výsledky lze použít např. při poskytování množstevních slev nebo jako kontrolu množství odebraného zboží od dodavatele

 • obsahuje také číselník PSČ

 • individuální nastavení splatnosti

 • eviduje Fyzické osoby


PRODEJNA

 • spolupracuje s modulem skladové hospodářství, kde zboží přijímá formou převodky

 • eviduje zboží na prodejně

 • umožňuje prodej zboží včetně tisku paragonu

 • umožňuje prodej zboží na fakturu v hotovosti přímo z prodejny

 • eviduje denní tržby a stav kasy

 • eviduje přijaté reklamace

 • tiskne deník tržeb


REKLAMACE

 • program eviduje a sleduje průběh velkoobchodních reklamací od odběratelů i vlastních skladových reklamací

 • reklamace rozlišuje na skladové a spotřební

 • přijaté reklamace kontroluje zpětně na existenci výdejky ze skladu a vystavení faktury

 • eviduje rozpracovanost reklamace (přijatá, odeslaná, zpět, vyřízená)

 • tiskne reklamační lístky a poštovní průvodky při odesílání reklamace dodavateli

 • eviduje stav (počet) reklamací na skladě podle skladových karet


UŽIVATELÉ

 • používá se k podrobnému nastavení přístupových práv uživatelů. Mezi tyto práva patří zejména "Otevření agendy", "Přidávání", "Mazání", "Editace", "Tisknutí", "Výběr dostupných tisků", "Funkce", "Zobrazení"

 • také se zde nastavují základní informace o firmě


ARCHIVÁTOR

 • slouží k automatizovanému zálohování databáze na disk, nebo záložní médium

 • lze jej nastavit tak, aby se automaticky spouštěl (např. každé 2 hod, popřípadě ve stanovený čas), nebo jej jednoduše můžete spustit ručně

 • hlavní výhodou tohoto zálohování je fakt, že nikdo z uživatelů pracujících v některém z modulů jej nemusí přerušovat ani ukončovat

 • automaticky generuje zprávy o stavu zálohování (kdy začalo, kdy skončilo, zda bylo úspěšné, ...)

 • podle nastavení vytváří počet záložních kopií

 • zálohy se dají zkomprimovat do formátu ZIP čímž se ušetří místo na disku


MONTÁŽ

 • spolupracuje s modulem skladové hospodářství

 • lze zhotovit nový výrobek (skladovou kartu) z již existujících karet a služeb

 • hotový výrobek a jeho součásti mohou být z různých skladů

 • efektivní sledování podílu materiálu a služeb na výrobcích

 • výběry, součty, tisky, ...


INTERNET MANAŽER

 • spolupracuje s modulem skladové hospodářství

 • umožňuje provést aktualizaci zboží v internetovém obchodě (včetně obrázků)

 • umožňuje importovat objednávky uskutečněné v internetovém obchodě do modulu skladového hospodářství

 • aktualizace zboží nebo import objednávek lze provést ručně nebo automaticky v nastavený den a čas

 • informace o průběhu činnosti jsou přehledně zobrazovány na obrazovku nebo se zapisují do souboru


Další dotazy

Pokud produkt neobsahuje některou z Vámi požadovaných funkcí nebo Vás naše nabídka zaujala a chcete se dozvědět více informací obraťte se prosím na naše obchodní oddělení.