• jedná se o plně síťový, modulově řešený program, který pracuje v prostředí Windows s databázovým serverem Firebird.

 • systém umožňuje spolupráci oddělených pracovišť (nespojených v síti) pomocí replikací.

 • je vhodný pro firmy, které samostatně nevedou účetnictví a účetnictví jim zpracovává externí účetní (systém je možné dodat i v kombinaci s podvojným účetnictvím)

 • je ideální pro řešení FULFILLMENT - vyřizování objednávek, vyhledání pomocí čtečky, zabalení a odeslání 

 • celý systém pracuje v reálném čase, tzn. že každý uživatel v síti pracuje vždy s aktuálními daty, takže poskytuje okamžité informace o stavu skladu, odběratelích, dodavatelích atd.

 • je vytvořen pomocí nejmodernějších prostředků na bázi Klient/Server a díky použité technologii je údržba dat (včetně zálohování) plně automatizovaná a tudíž probíhá bez účasti uživatelů (odpadají též servisní zásahy v případě výpadku proudu, nebo jiného přerušení programu).

 • velice dobře zvládá velké objemy dat

 • je vhodný pro malé a střední firmy, zabývající se obchodní činností (včetně maloobchodů a velkoobchodů)

 • jedná se o kompletně propracovaný systém počínaje zaznamenáváním zakázek přes tvorbu objednávek, příjem zboží na sklad, automatické generování a tvorbu výdejek dle zakázek až po vyskladnění zboží, fakturaci a sledování uhrazení faktur

 • nezanedbatelnou součástí systému je evidence a zpracování reklamací, což bývá choulostivou stránkou většiny programů

 • zajímavou možností systému je přiřazení obrázků ke každé skladové kartě, tyto obrázky lze použít i ve vybraných tiscích (např. v tisku objednávky, zakázkového listu apod.)

 • pro maloobchodní prodejny systém nabízí řešení pokladny včetně tisku pokladních lístků (paragonů)

 • veškeré tisky lze upravit, nebo předělat uživatelem

 • systém nabízí přímou návaznost na internetový obchod

 

Systém obsahuje tyto moduly:


SKLADOVÁ EVIDENCE

 • hlavní modul ve kterém je možno souběžně zpracovávat libovolný počet skladů. V každém z těchto skladů jsou skladové karty, příjemky, výdejky, převodky, rezervace a objednávky.
 • pracuje s průměrnými skladovými cenami karet, které se přepočítávají váženým aritmetickým průměrem při každém uskutečněném příjmu
 • eviduje rezervace od zákazníků a tiskne zakázkové listy
 • na základě nashromážděných rezervací podporuje tvorbu objednávek dodavatelům
 • při zapisování příjemky zboží na sklad lze využít odeslaných objednávek
 • při expedici zboží (tvorbě výdejek) lze využít funkce, která automaticky vygeneruje výdejky podle rezervací
 • maloobchodní a velkoobchodní ceny - zboží lze prodávat v několika velkoobchodních i maloobchodních cenách
 • program disponuje velkým množstvím výběrů a tisků
 • nový typ převodky - převod do reklamací
 • nová služba EXPORT a IMPORT PŘEVODEK pro spojení s odloučeným skladem (není spojen v síti). Tato služba automaticky kontroluje nové převodky, karty a jejich dodavatele.
 • přidány skupiny a podskupiny. Skupiny jsou znázorněny ve stromové struktuře. Každá skupina může libovolný počet podskupin a tyto podskupiny mohou mít dále své vlastní podskupiny atd.. - Karty lze jednoduše vybírat podle názvu skupiny, nebo podle větve skupiny.
 • čárový kód  -  podpora čárových kódů a práce se čtečkami
 • cizí měny - podpora cizích měn v příjemkách a výdejkách s návazností na faktury a úhrady
 • internetový obchod - možnost exportu zboží do internetového obchodu a importu objednávek z internetového obchodu
 • evidence obalů - eviduje obaly a tiskne seznamy nakoupených a prodaných obalů v návaznosti na zákon o obalech
 • výrobní čísla - umožňuje evidenci skladových položek podle výrobních čísel. Lze tak sledovat historii pohybů pro konkrétní zboží určené výrobním číslem
 • šarže - evidence šarží na skladové kartě, návaznost na modul MONTÁŽ (VÝROBA) - evidence nových šarží
 • lokace - možnost sledovat pohyb skladových položek na jednotlivých lokacích (místech)
 • alternativní kódy - každá karta může být určena libovolným počtem alternativních kódů
 • cizojazyčné názvy - každé kartě lze přiřadit libovolný počet cizojazyčných názvů. Tiskové výstupy pak lze vytisknout v libovolném jazyce.

FAKTURACE

 • eviduje vydané faktury
 • program spolupracuje s modulem skladového hospodářství a reklamace, ze kterých vystavuje faktury a dobropisy
 • eviduje došlé faktury
 • vystavuje a tiskne příkazy k úhradě pro došlé faktury a dobropisy vydaných faktur
 • tiskne vystavené faktury, deník vydaných faktur, příkazy k úhradě atd.
 • uhrazuje faktury v hotovosti (pokladna)
 • HOMEBANKING
 • podpora cizích měn
 • eviduje trvalé platby POHLEDÁVKY i ZÁVAZKY
 • možnost práce doma a zároveň na pracovišti zajišťují replikace

POKLADNA

 • eviduje příjmové a výdejové pokladní doklady
 • program spolupracuje s modulem fakturace, ze kterého uhrazuje faktury a dobropisy v hotovosti
 • tiskne pokladní doklady, pokladní knihu, podklady pro DPH atd.

 


BANKA

 • eviduje bankovní výpisy (neomezený počet bank)
 • eviduje úhrady vydaných faktur
 • eviduje úhrady došlých faktur
 • eviduje úhrady trvalých plateb
 • eviduje a tiskne upomínky
 • navrhuje kompenzační smlouvy s odběratelem, nebo dodavatelem
 • poskytuje různé výběry a tisky potřebné při sledování uhrazených a neuhrazených faktur
 • nabízí výběr úhrad za faktury od vybraného obchodníka (prodejce) pro počítání provizí
 • eviduje výpisy z účtů
 • vypočítává dealerské provize

ADRESÁŘ

 • je určen pro zadávání a evidenci obchodních partnerů
 • pracuje jak s dodavateli, tak i s odběrateli, kteří mohou mít i konečné příjemce
 • u každého odběratele soustřeďuje vyskladněné a vyfakturované zboží u dodavatelů pak veškeré naskladněné zboží, s těmito informacemi lze pak dále pracovat formou různých výběrů a součtů např. za libovolné období (výsledky lze použít např. při poskytování množstevních slev nebo jako kontrolu množství odebraného zboží od dodavatele
 • obsahuje také číselník PSČ
 • individuální nastavení splatnosti
 • eviduje Fyzické osoby

PRODEJNA

 • spolupracuje s modulem skladové hospodářství, kde zboží přijímá formou převodky
 • eviduje zboží na prodejně
 • umožňuje prodej zboží včetně tisku paragonu
 • umožňuje prodej zboží na fakturu v hotovosti přímo z prodejny
 • eviduje denní tržby a stav kasy
 • eviduje přijaté reklamace
 • tiskne deník tržeb

REKLAMACE

 • program eviduje a sleduje průběh velkoobchodních i maloobchodních reklamací od odběratelů i vlastních skladových reklamací
 • reklamace rozlišuje na skladové a spotřební
 • přijaté reklamace kontroluje zpětně na existenci výdejky ze skladu a vystavení faktury
 • eviduje rozpracovanost reklamace (přijatá, odeslaná, zpět, vyřízená)
 • tiskne reklamační lístky a poštovní průvodky při odesílání reklamace dodavateli, dohodu o provedení opravy, zakázkový list
 • eviduje stav (počet) reklamací na skladě podle skladových karet
 • eviduje příslušenství předané spolu s reklamovaným zbožím
 • eviduje zápůjčky za reklamované zboží s návazností na výdejky a prodejky, včetně zálohy na zapůjčené zboží
 • umožňuje sestavit kalkulaci na opravu reklamovaného zboží s návazností na výdejky a prodejky

UŽIVATELÉ

 • používá se k podrobnému nastavení přístupových práv uživatelů. Mezi tyto práva patří zejména "Otevření agendy", "Přidávání", "Mazání", "Editace", "Tisknutí", "Výběr dostupných tisků", "Funkce", "Zobrazení"
 • také se zde nastavují základní informace o firmě

ARCHIVÁTOR

 • slouží k automatizovanému zálohování databáze na disk, nebo záložní médium
 • lze jej nastavit tak, aby se automaticky spouštěl (např. každé 2 hod, popřípadě ve stanovený čas), nebo jej jednoduše můžete spustit ručně
 • hlavní výhodou tohoto zálohování je fakt, že nikdo z uživatelů pracujících v některém z modulů jej nemusí přerušovat ani ukončovat
 • automaticky generuje zprávy o stavu zálohování (kdy začalo, kdy skončilo, zda bylo úspěšné, ...)
 • podle nastavení vytváří počet záložních kopií
 • zálohy se dají zkomprimovat do formátu ZIP čímž se ušetří místo na disku

MONTÁŽ

 • spolupracuje s modulem skladové hospodářství
 • lze zhotovit nový výrobek (skladovou kartu) z již existujících karet a služeb
 • hotový výrobek a jeho součásti mohou být z různých skladů
 • efektivní sledování podílu materiálu a služeb na výrobcích
 • výběry, součty, tisky, ...

INTERNET MANAŽER

 • spolupracuje s modulem skladové evidence
 • umožňuje provést aktualizaci zboží v internetovém obchodě (včetně obrázků)
 • umožňuje importovat objednávky uskutečněné v internetovém obchodě do modulu skladové evidence
 • aktualizace zboží nebo import objednávek lze provést ručně nebo automaticky v nastavený den a čas
 • informace o průběhu činnosti jsou přehledně zobrazovány na obrazovku nebo se zapisují do souboru

Další dotazy

Pokud produkt neobsahuje některou z Vámi požadovaných funkcí nebo Vás naše nabídka zaujala a chcete se dozvědět více informací obraťte se prosím na naše obchodní oddělení.